Ajankohtaista

Perinnesaunottajat ry:n kannanotto

26.1.2023


Arvoisat päättäjät

Kannanotto toimenpidealoite TPA 126/2022 vp:hen

(Toimenpidealoite yleisten saunojen saattamisesta virikeseteleiden piiriin)

Kannatamme aloitetta ja ehdotamme myös saunottajapalvelujen lisäämistä virikeseteleiden piiriin sekä tuloverolain päivittämistä siten, että sauna- ja saunottajapalvelut käsiteltäisiin samassa arvonlisäveroluokassa kuin muut kulttuuritoimintaan liittyvät palvelut.

Perustelut

Suomalainen saunakulttuuri valittiin ensimmäisenä suomalaisen aineettoman kulttuuriperinnön edustajana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle joulukuussa 2020. Saunalla on tuhatvuotinen historia ja se onkin erottamaton osa suomalaista kulttuuria ja elämäntapaa. Saunomisen lisäksi saunassa on parannettu ja pesty, juhlistettu ihmisen elinkaaren vaiheita ja vuodenkierron merkkipäiviä sekä edistetty yksilön ja yhteisön hyvinvointia lukuisin eri tavoin. Se on tarjonnut vuosien saatossa myös monelle työpaikan.

Kuten alkuperäisessä toimenpidealoitteessa kerrotaan, saunaperinteen jatkuvuuden turvaamiseksi Museovirasto on sitoutunut Suomen valtion valtuuttamana yhdessä saunayhteisöjen sekä saunakulttuuria edistävien toimijoiden kanssa vaalimaan ja nostamaan esille sen merkityksellisyyttä osana tapakulttuuria ja hyvinvointia.

Suomessa on virkeä perinnesaunottajien verkosto sekä muita saunotus- ja pesijäpalveluja tarjoavia ammatinharjoittajia, jotka toiminnallaan ylläpitävät ja kehittävät kansanperinteeseen pohjautuvaa aineetonta hoitosaunakulttuuria. He varmistavat omalla työllään, ettemme kadota tätä osaa kulttuuriperinnöstämme.

Saunottajapalvelujen kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistelmä on suomalainen erikoisuus. Saunalaulut, runot ja loitsut, erilaiset elämän taitekohtiin tai vuodenaikoihin liittyvät saunotukset pitävät yllä ikiaikaista sanallista ja ritualistista perinnettä, joka yhdistää hyvinvoinnin kulttuuriin sekä ihmisen yhteisöönsä. Ne soveltuvat erinomaisesti työyhteisöjen tyhy- ja tyky toimintaan ja  tukemaan työntekijän fyysistä ja psyykkistä jaksamista ja hyvinvointia.

Kannanotossamme ammattimaiset saunottajapalvelut tulisi tunnustaa kulttuuritoiminnaksi, kuten myös saunominen yleisissä saunoissa. Tällä hetkellä saunottajien tuottamat palvelut eivät lain määritelmän mukaan kuulu kulttuuritoiminnan piirin, ja tämän vuoksi kulttuuriseteli ei käy maksuvälineenä saunassa tai ostettaessa saunottajien palveluita.

Tuloverolakia tulisi myös päivittää siten että sauna- ja saunottajapalvelut käsiteltäisiin samassa arvonlisäveroluokassa kuin muut kulttuuritoimintaan liittyvät palvelut. Tämä olisi ensisijaisen tärkeää ammatinharjoittamisen kannattavuuden ja kulttuuriperinnön jatkumon kannalta.

Pyydämme teitä käsittelemään asiaa eduskunnassa siten että myös saunottajien tuottamat palvelut huomioidaan lakiuudistuksessa.

Lämpimin terveisin,

Perinnesaunottajat ry:n hallitus

Kannanottoa tukevat seuraavat tahot:

Suomen saunakulttuuri ry

Saunarinki

Sauna from Finland

Rajaportin sauna/ Pispalan saunayhdistys

Perinnesaunottaja- koulutus

Suomen kupparit ja saunaterapeutit ry.

Saunaterapia -koulutus

Terhen Oy

Lehmonkärki resort

Villa Furuvik

Saunat.fi

Marja-Liisa Honkasalo, lääkäri, kulttuurintutkija 

Leena Larva, naistentautien erikoislääkäri, turvesaunotuksen asiantuntija, IPS balneologisen jaoksen puheenjohtaja 2011-2015

Kaarina Kailo, tietokirjailija, taiteilija, kulttuurintutkija

Dalva Lamminmäki, perinteentutkija

Heikki Lyytinen, tietokirjailija