Mediatiedote

Perinnesaunottajat ry edistää aineetonta ja henkistä saunakulttuuria

Perinnesaunottajat ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka omistautuu suomalaisen aineettoman ja henkisen saunakulttuurin vaalimiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Perinnesaunottajat ry pohjaa toimintansa itämerensuomalaiseen perimätietoon ja tuo sen näkyväksi ja koettavaksi tässä ajassa. Yhdistys on sitoutunut kasvattamaan tietoisuutta perinnesaunotuksesta sekä säilyttämään arvokkaan saunotusperinteemme elinvoimaisena. Perinnesaunottajat innostavat ihmisiä ympäri maailmaa saunan ja saunotuspalveluiden pariin.

Saunalaulut, runot ja loitsut, erilaiset elämän taitekohtiin tai vuodenaikoihin liittyvät saunotukset pitävät yllä ikiaikaista sanallista ja ritualistista perinnettä, joka yhdistää hyvinvoinnin kulttuuriin sekä ihmisen yhteisöönsä. Perinnesaunottaminen myös elvyttää ja vahvistaa ihmisen luontosuhdetta.

Perinnesaunottajat ry edistää saunottamisen aineetonta ja elävää kulttuuriperintöä monin eri tavoin:

● Tietoisuuden lisääminen: Yhdistys järjestää tapahtumia, luentoja ja työpajoja, sekä antaa haastatteluja, joissa jaetaan tietoa perinnesaunottamisen historiasta, merkityksestä ja terveysvaikutuksista. Tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä saunan ja saunottajien roolista suomalaisessa kulttuurissa sekä elvyttää saunan henkinen ja yhteisöllinen luonne osana kokonaisvaltaista hyvinvointia myös tässä ajassa.

● Käytännön saunakokemukset: Perinnesaunottajat ry tarjoaa mahdollisuuden osallistua erilaisiin saunatapahtumiin, joissa kunnioitetaan vanhoja tapoja ja rituaaleja.

● Koulutus: Yhdistys tukee perinnesaunottajakoulutusta. Koulutuksessa opiskelija saa valmiudet saunottaa ammattimaisesti itämerensuomalaiset saunotusperinteet huomioiden.

● Tutkimus ja dokumentointi: Yhdistys tekee yhteistyötä tutkijoiden ja kulttuuriperinnön asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on tallentaa ja säilyttää saunotusperinne tuleville sukupolville sekä syventää ymmärrystä saunotuksesta kulttuurisena ilmiönä.

● Yhteistyöverkostot: Perinnesaunottajat ry toimii yhteistyössä muiden kulttuuriperintöä vaalivien tahojen kanssa kuten esim. Museovirasto, Suomen saunakulttuuri ry ja Saunarinki. Näin perinnesaunottaminen voi kukoistaa eri puolilla maailmaa ja saavuttaa laajemman yleisön.

”Suomalainen saunakulttuuri valittiin ensimmäisenä suomalaisen aineettoman kulttuuriperinnön edustajana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle joulukuussa 2020. Saunalla on tuhatvuotinen historia, ja se onkin erottamaton osa suomalaista kulttuuria ja elämäntapaa. Saunomisen lisäksi saunassa on parannettu ja pesty, juhlistettu ihmisen elinkaaren vaiheita ja vuodenkierron merkkipäiviä sekä edistetty yksilön ja yhteisön hyvinvointia lukuisin eri tavoin” – Perinnesaunottajat ry

Lisätietoja toiminnasta:
www.perinnesaunottajat.fi
www.facebook.com/perinnesaunottajat
www.instagram.com/perinnesaunottajat

Hallituksen puheenjohtaja, Laura Foon, puh. +358 50 4050087, info@perinnesaunottajat.fi

Perinnesaunottajat ry on vuonna 2020 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka keskittyy edistämään ja vaalimaan perinteistä sauna -ja saunotuskulttuuria Suomessa. Yhdistys pyrkii säilyttämään arvokkaan perinnön elinvoimaisena ja tuomaan sen lähemmäksi nykypäivän ihmisiä sekä edistämään saunottamista osana kulttuurintutkimusta.