Eettiset ohjeet

Eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea perinnesaunottajien eettistä päätöksentekoa työssään ja yhdistyksen toiminnassa sekä määritellä rajat, joiden sisällä yhdistys toimii.

Eettinen asiakastyö

  • Ihmisarvo ja kunnioitus

Perinnesaunottaja kohtelee toista ihmistä lähimmäisenä. Hän kuuntelee asiakasta ja eläytyy tämän tilanteeseen. Perinnesaunottajan asiakastyö perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja luottamukseen. Perinnesaunottaja toimii tehtävässään oikeudenmukaisesti. Hän kohtelee jokaista asiakasta yhtä hyvin ja kunkin yksilöllisten toiveiden mukaisesti, riippumatta asiakkaan terveysongelmasta, kulttuurista, uskonnosta, äidinkielestä, iästä, sukupuolesta, identiteetistä, rodusta, ihon väristä, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta. Perinnesaunottaja edistää samanarvoisuutta, suvaitsevaisuutta ja yhteisvastuullisuutta.


  • Turvallisuus

Perinnesaunottajat yhdistys huolehtii ammattikuntana jäsentensä hyvinvoinnista. Perinnesaunottaja ylläpitää omaa hyvinvointiaan ja jaksamistaan. Perinnesaunottaja ottaa huomioon oman sekä asiakkaan turvallisuuden sekä terveydentilan vaikutuksen saunassa ja saunatapahtumissa. Perinnesaunottaja ymmärtää oman hyvinvointinsa merkityksen työssään.


  • Ammattitaito ja sen kehittäminen

Perinnesaunottaja arvioi oman ja muiden pätevyyden ottaessaan itselleen tehtäviä ja jakaessaan niitä muille. Ammatissa toimivan perinnesaunottajan velvollisuutena on jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan. Yhdistyksessä toimivat perinnesaunottajat vastaavat yhdessä siitä, että toiminnan laatu on mahdollisimman hyvä ja että sitä parannetaan jatkuvasti.


  • Salassapitovelvollisuus ja luottamuksellisuus

Perinnesaunottaja kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja toiveita. Perinnesaunottaja pitää salassa asiakkaan antamat luottamukselliset tiedot sekä säilyttää mahdolliset asiakasrekisterit asiaankuuluvalla tavalla viranomaisten määräyksiä noudattaen.


  • Seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen ja käsittely

Perinnesaunottaja ymmärtää, että fyysinen kosketus, vähäpukeisuus ja erilaiset mielikuvat saunasta synnyttävät helposti vääriä mielikuvia ja väärinkäsityksiä. Sen vuoksi hänen on oltava erityisen huolellinen, ettei saunatilanne provosoi epäasiallisia seksuaalisia odotuksia tai käyttäytymismalleja asiakkaan ja saunottajan välillä. Perinnesaunottaja luo turvallisen ilmapiirin myös alastomuuden suhteen. Perinnesaunottajat yhdistys tarjoaa keskustelumahdollisuuden mahdollisten ongelmatilanteiden varalle.


  • Vastuullisuus

Perinnesaunottaja kunnioittaa työssään luontoa ja sen monimuotoisuutta. Hän sitoutuu työskentelemään yhteistä ekosysteemiämme tukien ja välttämään esimerkiksi ylimääräistä vedenkulutusta ja vahvoja vesistöille haitallisia pesuaineita.