Tietosuoja

Tietosuojaseloste


1. Rekisterin pitäjä

Perinnesaunottaja ry

Rentukankatu 8, 15240 Lahti

info@perinnesaunottajat.fi

www.perinnesaunottajat.fi


2. Yhteyshenkilöt

Kaisu Mokkila

sähköposti: kaisu@ saunahoitolatasapaino.fi

puhelinnumero; 040-727 8710


3. Rekisterin nimi

Yhdistys Perinnesaunottajat ry;n jäsenrekisteri.


4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenmaksujen keräämisen, virallisten kutsujen lähettämisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käytetään myös yhdistyksen tapahtumamarkkinointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, syntymäaika, sukupuoli, allergiatiedot ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle. 


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät. Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan majoitus- ja ravintolapalveluiden tarjoajille anonyymisti. 

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle. 


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään FloMembers-ohjeman tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana FloMembers-ohjemassa ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan tapahtuman järjestäjän kotona. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot.  Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 


10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi. 

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

FloMembersin kuvaus

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti:

1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu.
2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina.
3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.

Datan sijainti

FloMembers-järjestelmän ylläpito on hajautettu useammalle EU-alueella sijaitsevalle palvelimelle.

EU-alueen ulkopuolelle dataa siirtyy seuraavissa tapauksissa:

Lisätietoja

Tarkempaa tietoa datan sijainnista ja tietojen suojauksesta löytyy rekisterin oikean alakulman Info-linkin kautta, kun pääkäyttäjä on kirjautuneena.